Посилення карантину в місцях масового відпочинку людей | ОЦГЗ