Карантин послаблено, однак небезпека COVID-19 залишається | ОЦГЗ