КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я»
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, заснованим на комунальній власності територіальної громади.Засновником та власником Підприємства є  Волинська обласна рада .Підприємство утворене з метою виконання функцій стосовно забезпечення збереження і зміцнення здоров’я населення, стратегічного управління з питань громадського здоров’я, проведення епідеміологічного нагляду (спостереження) та моніторингу захворювань, здійснення групової та популяційної профілактики захворюваності,  координації діяльності закладів охорони здоров’я області з дотримання єдиної системи збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації, популяризації здорового способу життя.

Сергій Новосад
керівник КП “Волинський ОЦГЗ”

Підприємство утворене з метою виконання функцій стосовно забезпечення збереження і зміцнення здоров’я населення, стратегічного управління з питань громадського здоров’я, проведення епідеміологічного нагляду (спостереження) та моніторингу захворювань, здійснення групової та популяційної профілактики захворюваності,  координації діяльності закладів охорони здоров’я області з дотримання єдиної системи збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації, популяризації здорового способу життя.
Фінансова  звітність
Архів містить фінансову звітність підприємства за 2017-2019 рр
Фінансова  звітність
Архів містить фінансову звітність підприємства за 2019 р
Фінансова  звітність
Архів містить фінансову звітність підприємства за 2020 р
Аудиторські перевірки щодо річної фінансової звітності КП “Волинський ОЦГЗ” не проводились.
ПОГОДЖЕНО

Т. в. о. начальника управління

охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації

__________ Валерій РУЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Волинської обласної ради

«_28_» травня 2020 року

№ 119

Голова ради

___________ Ірина ВАХОВИЧ

 

 С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я»

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Код ЄДРПОУ 02006662

(нова редакція)

 м. Луцьк – 2020

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я» ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі-Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, заснованим на комунальній власності територіальної громади.

1.2. Засновником та власником Підприємства є Волинська обласна рада (надалі – Власник).

1.3. Підприємство створене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на підставі рішення Волинської обласної ради від
20 грудня 2018 року № 22/41 «Про реорганізацію Волинського обласного центру здоров’я» шляхом перетворення Волинського обласного центру здоров’я у комунальне підприємство «Волинський обласний центр громадського здоров’я» Волинської обласної ради та на підставі рішення Волинської обласної ради від
24 жовтня 2019 року № 25/32 «Про реорганізацію комунального підприємства «Волинський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Волинської обласної ради» до Підприємства приєднано комунальне підприємство «Волинський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Волинської обласної ради.

1.4. Підприємство є правонаступником всіх прав та обов’язків Волинського обласного центру здоров’я та комунального підприємства «Волинський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Волинської обласної ради.

1.5. Галузеве та організаційно-методичне управління з питань реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я  Підприємством здійснює управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації (надалі – Уповноважений орган управління), а також з фахових питань – Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

1.6. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність без мети одержання прибутку, спрямовану на збереження і зміцнення здоров’я населення, проведення моніторингу захворювань, здійснення групової та популяційної профілактики захворювань, боротьбу з епідеміями та забезпечує стратегічне управління з питань громадського здоров’я.

1.7. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Власнику та Уповноваженому органу управління в межах повноважень кожного з них.

1.8. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.9. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

 

 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

 2.1 Найменування:

повне найменування: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я» ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ;

скорочене найменування: КП «ВОЛИНСЬКИЙ ОЦГЗ»;

повне найменування англійською мовою: THE MUNICIPAL ENTERPRISE «VOLYN REGIONAL PUBLIC HEALTH CENTER» OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL;

скорочене найменування англійською мовою: VOLYN REGIONAL PUBLIC HEALTH CENTER.

2.2. Місцезнаходження: 43025, вул. Степана Бандери, 5, м. Луцьк, Волинська область.

 

 1. МЕТА, ВИДИ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 3.1. Підприємство утворене з метою виконання функцій стосовно забезпечення збереження і зміцнення здоров’я населення, стратегічного управління з питань громадського здоров’я, проведення епідеміологічного нагляду (спостереження) та моніторингу захворювань, здійснення групової та популяційної профілактики захворюваності, лабораторної діяльності та боротьби з епідеміями, координації діяльності закладів охорони здоров’я області з дотримання єдиної системи збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації.

3.2. Завданням Підприємства є здійснення заходів щодо зміцнення здоров’я населення, проведення епідеміологічного нагляду, здійснення профілактики хвороб, заходів боротьби з епідеміями та виконання інших завдань в межах реалізації оперативних функцій громадського здоров’я.

3.3. Предметом діяльності Підприємства є:

3.3.1. Епідеміологічний нагляд (спостереження) за хворобами та оцінка стану здоров’я населення, що включає:

– збір даних, ведення реєстрів або доступ до реєстрів інфекційних хвороб, неінфекційних захворювань, харчових токсикоінфекцій, травматизму (включаючи побутове насильство), професійних захворювань від закладів охорони здоров’я всіх форм власності та підпорядкування;

– удосконалення аналітичної та інформаційної діяльності у сфері громадського здоров’я, створення та ведення інформаційних баз даних та системи обміну інформацією, у тому числі в режимі реального часу;

– поточні дослідження стану здоров’я і поведінкових факторів населення стосовно відношення до власного здоров’я;

– здійснення моніторингу ефективного проведення протиепідемічних заходів, виконання програм профілактики захворювань, охорони здоров’я населення;

– інтеграцію даних про фактори навколишнього середовища з показниками стану здоров’я населення;

– виявлення потреб населення та груп ризику з питань, що пов’язані з системою охорони здоров’я, а також відслідковування прогресу в досягненні індикаторів стану здоров’я населення області;

– створення періодичних аналізів та звітів, публікації цих даних в різноманітних форматах для різних груп населення.

3.3.2. Виявлення пріоритетних проблем охорони здоров’я та загроз для здоров’я шляхом:

– контролю інфекційних хвороб через впровадження, застосування та постійне удосконалення систем і методів виявлення та контролю спалахів інфекційних хвороб (у тому числі внутрішньолікарняних, зоонозних та трансмісивних);

– стримування стійкості до протимікробних засобів; розслідування спалахів інфекційних захворювань, отруєнь, радіаційних аварій та встановлення їх причин;

– прогнозування епідемічної ситуації, підготовки аналітичних інформаційних листів (бюлетенів) про динаміку інфекційних хвороб, циркуляцію та мінливість збудників та якість діагностики;

– встановлення основних детермінантів стану здоров’я та проблем у галузі охорони здоров’я, здійснення оцінки ризиків для здоров’я;

– співробітництва з органами виконавчої влади та іншими зацікавленими сторонами з метою обміну даними для проведення аналітичної оцінки фактичного або очікуваного впливу на стан здоров’я факторів середовища життєдіяльності людини та навколишнього середовища;

– моніторингу загроз та соціальних і економічних факторів, що впливають на здоров’я, оцінки ризиків виникнення надзвичайних подій у сфері громадського здоров’я;

– застосування механізмів виявлення, підтвердження та швидкої нотифікації надзвичайних подій у сфері громадського здоров’я до Національного координатора з питань Міжнародних медико-санітарних правил (Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»);

– здійснення медико-санітарних заходів у сфері громадського здоров’я відповідно до вимог Міжнародних медико-санітарних правил та заходів щодо готовності, запобігання, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних  подій у сфері громадського здоров’я у порядку, встановленим законодавством;

– запровадження систем і методів виявлення біологічних, фізичних, хімічних, соціальних та інших факторів, що впливають на стан здоров’я населення, за допомогою епідеміологічного нагляду (спостереження);

– здійснення вірусологічних, мікробіологічних та паразитологічних досліджень з метою забезпечення дослідження факторів, що можуть становити загрозу здоров’ю людини;

– проведення заключних, профілактичних та поточних дезінфекційних заходів;

– співробітництва, у тому числі на договірних умовах, з іншими лабораторіями (державними, комунальними, приватними та науковими) для забезпечення потреб епідеміологічного нагляду (спостереження);

– покращення якості послуг, що надаються лабораторними установами у сфері громадського здоров’я.

3.3.3. Забезпечення готовності та планування на випадок надзвичайних подій у сфері громадського здоров’я шляхом:

– реалізації національного плану та стандартних операційних процедур із забезпечення готовності та реагування на надзвичайні події у сфері громадського здоров’я (стихійні лиха, спалахи та епідемії інфекційних хвороб, виникнення хімічних загроз, радіаційних загроз та при здійсненні актів біотероризму);

– формування, підготовки та підтримки у стані постійної готовності груп (бригад) оперативного реагування для відповідних заходів у разі виникнення надзвичайних подій у сфері громадського здоров’я;

– забезпечення необхідних ресурсів та підготовленого персоналу для реагування на надзвичайні події у сфері громадського здоров’я та систематичної оцінки наявних сил та засобів;

– апробації плану та процедур щодо дій при надзвичайних подіях у реальних умовах або під час навчань;

– проведення періодичної оцінки дій під час реагування на минулі інциденти та виявлення можливостей для покращення реагування;

– забезпечення міжвідомчої координації та комунікації у разі виникнення надзвичайної події у сфері громадського здоров’я.

3.3.4. Забезпечення профілактики захворювань шляхом:

– розроблення, реалізації та моніторингу виконання проектів комплексних заходів та програм з профілактики захворювань, які спричиняють найбільший негативний соціально-демографічний та економічний вплив;

– організації виконання програм імунізації і нагляду за хворобами, які можна попередити вакцинацією;

– інформування про поведінкові та медичні ризики для здоров’я різних груп населення;

– створення систем і методів активного залучення працівників первинної медико-санітарної та спеціалізованої допомоги до програм профілактики захворювань;

– розроблення скринінгових програм для ранньої діагностики захворювань.

3.3.5. Зміцнення здоров’я населення шляхом:

– розробки і реалізації стратегій з формування свідомого і відповідального відношення населення до власного здоров’я і особистої безпеки, в тому числі профілактики самогубств;

– проведення заходів та акцій, спрямованих на зменшення впливу на стан здоров’я факторів ризику (алкоголь, тютюн, нездорове харчування, низька фізична активність, ризикована поведінка та інші);

– проведення заходів, спрямованих на зміцнення психічного здоров’я населення та попередження розладів психічного здоров’я у дорослих та дітей;

– проведення заходів спрямованих на охорону сексуального, репродуктивного здоров’я та дотримання здорового способу життя.

3.3.6. Планування кадрових ресурсів для системи громадського здоров’я шляхом:

– забезпечення сфери громадського здоров’я кваліфікованими кадрами;

– розроблення плану забезпечення системи кадровими ресурсами, що має довгостроковий та прогнозний характер, враховує демографічні прогнози, регіональні інтереси та майбутні потреби у сфері громадського здоров’я;

– запровадження механізмів підтримки якісного рівня знань працівників у сфері громадського здоров’я, у тому числі шляхом організації та проведення тренінгів, курсів, семінарів, циклів тематичного вдосконалення.

3.3.7. Стратегічне керівництво у сфері громадського здоров’я, що передбачає:

– збір та аналіз стратегічної інформації для формування місцевої політики і стратегічного управління у сфері громадського здоров’я, координація відповідної діяльності місцевих закладів охорони здоров’я;

– визначення регіональних пріоритетів у сфері громадського здоров’я та пошук оптимальних шляхів розв’язання проблем громадського здоров’я з урахуванням вітчизняної та світової практики;

– координація розробки і впровадження, моніторинг і оцінка виконання програмних заходів у сфері протидії інфекційним хворобам та вирішення інших пріоритетних проблем громадського здоров’я;

– координація діяльності закладів охорони здоров’я області щодо дотримання єдиної системи збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації;

– централізований збір звітної та адміністративної інформації від закладів охорони здоров’я системи МОЗ України, відомчого підпорядкування та приватних форм власності;

– здійснення обробки та аналізу показників стану здоров’я населення, ресурсів охорони здоров’я та діяльності закладів охорони здоров’я в області;

–   формування єдиного медичного інформаційного простору в області;

– надання методичної допомоги з питань організації статистичного обліку і формування звітності медичним закладам незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності;

– забезпечення контролю за дотриманням суб’єктами медичної діяльності технологічних стандартів медико-статистичного обліку, достовірністю звітної статистичної інформації;

– забезпечення впровадження інформаційних технологій збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації;

– забезпечення на безоплатній основі, у встановленому порядку, статистичною інформацією закладів охорони здоров’я системи МОЗ України, інших юридичних осіб в разі їх залучення до виконання завдань органів державної влади, фізичних осіб відповідно до чинного законодавства;

– організаційно-методичне забезпечення підготовки та проведення акредитації та ліцензування закладів охорони здоров’я, незалежно від їх відомчого підпорядкування;

– реалізація програми реформування і розвитку медичної статистики;

– проведення інструктивних, робочих нарад, семінарів з питань методології і практики статистичних досліджень, систем інформаційного забезпечення, обліку, формування звітності;

– створення та підтримка банку даних щодо стану здоров’я населення, ресурсного забезпечення та діяльності закладів охорони здоров’я;

– підготовка та видання збірок, довідників та аналітичних оглядів стану здоров’я, ресурсів охорони здоров’я, їх використання та діяльності медичних закладів;

– проведення інформаційного супроводу реалізації національних та регіональних програм в охороні здоров’я;

– розроблення пропозицій для втілення національної політики у сфері громадського здоров’я в місцеві програми та заходи.

3.3.8. Комунікація в інтересах громадського здоров’я шляхом:

– проведення комунікаційних кампаній з різних аспектів просування/промоції здоров’я, формування здорового способу життя і мотивації населення до такого способу життя;

– інформаційної підтримки заходів галузевого управління, інформаційно-аналітичного забезпечення планування діяльності галузевого управління у частині, що стосується питань громадського здоров’я;

– забезпечення інформаційного супроводу реалізації національних, регіональних та місцевих програм в сфері громадського здоров’я;

–  створення та поширення кіно-фото-відео-аудіо-продукції;

– надання консультативної допомоги зацікавленим відомствам, установам і організаціям з питань формування здорового способу життя;

– розробки та видання методичних матеріалів, науково-популярної літератури з питань здорового способу життя.

3.3.9 Здійснення діяльності, пов’язаної із зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією (відпуском), ввезенням на територію України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у порядку, встановленому законодавством України.

3.3.10. Зберігання, облік, розподіл, доставка діагностичних, профілактичних, імунобіологічних препаратів, поживних середовищ, штамів мікроорганізмів; виготовлення, реалізація та випробування поживних середовищ для мікробіологічних досліджень, розведення та реалізація лабораторних тварин, проведення лабораторних досліджень за показниками безпечності, продукції, сировини, виробничого середовища, факторів трудового процесу та умов праці відповідно до атестації та компетенції лабораторії.

3.3.11. Виконання інших функцій, пов’язаних з реалізацією завдань, визначених цим Статутом.

3.4. Підприємство має право виконувати роботи, надавати послуги, що не відносяться до адміністративних та пов’язані з його основним видом діяльності, для громадян і юридичних осіб за плату згідно з законодавством України.

3.5. Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Підприємством лише після їх отримання.

3.6. Підприємство здійснює обробку персональних даних для конкретних і законних цілей з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері управління персоналом, відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері податкових відносин, відносин у сфері охорони здоров’я, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках та в порядку встановлених законодавством.

 

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління.

4.3. Підприємство організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану.

4.4. Підприємство самостійно організовує надання послуг і реалізує їх в порядку та за цінами (тарифами), що визначаються законодавством.

4.5. Для закупівель товарів, робіт чи послуг Підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом України «Про здійснення державних закупівель».

4.6. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.7. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів.

4.8. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в банках, органах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням.

4.9. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і затверджує штатний розпис.

4.10. Підприємство надає медичні (у тому числі платні) послуги за умови наявності відповідних документів (сертифіката, ліцензії тощо).

4.11. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Власника, а Власник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства.

4.12. Підприємство має право укладати договори (угоди), набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, третейських та міжнародних судах.

4.13.    Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

4.14.    Підприємство не може жодним чином розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів Підприємства, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

4.15.    Не вважається розподілом доходів Підприємства в розумінні п. 4.13 Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання Підприємства, реалізації мети, видів, предмету  та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

 

 1. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Статутний капітал Підприємства становить: 1000,00 грн (одна тисяча гривень нуль копійок).

5.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Власником або отримані внаслідок господарської діяльності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.3. Відчуження, списання, передача з балансу на баланс, у позичку, заставу й передача в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ та міст області, й закріплене за Підприємством, проводиться з дозволу Власника  у відповідності до чинного законодавства України та в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Власника.

5.4. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

– майно, передане Підприємству Власником;

– кошти обласного бюджету;

– медична субвенція;

– кошти, отримані як державна фінансова допомоги або дотації з бюджету;

– майно та кошти, отримані внаслідок господарської діяльності Підприємства, у тому числі  майно та кошти, одержані від реалізації робіт та послуг,  здачі в оренду майна та ін.;

– кредити банків;

– майно та кошти, що надходять у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб, грантів, дарунків, тощо;

– надходження майна та коштів на виконання національних та міжнародних програм;

– інші джерела, не заборонені законом.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

6.1.      Підприємство має право:

– звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань;

– укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства, у тому числі з іноземними;

– самостійно визначати свою організаційну структуру, встановлювати чисельність працівників і штатний розпис.

– організовувати і здійснювати свою статутну діяльність;

– залучати та використовувати матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

– самостійно визначати форми і системи оплати праці, зокрема встановлення посадових окладів, надбавок, доплат та підвищень, порядку і умов заохочення, у тому числі преміювання, розміру премій, інших винагород відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та колективного договору;

– акумулювати власні надходження та визначати напрямки використання власних та залучених грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України;

– здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку;

– співпрацювати з іншими національними та іноземними закладами охорони здоров’я та науковими установами, тощо;

– здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

6.2.      Обов’язки Підприємства:

– планувати, перевіряти та аналізувати свою діяльність;

– досліджувати та задовольняти потреби пацієнтів шляхом надання якісної медичної допомоги та послуг;

– планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я;

– створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, колективного договору, правил та норм охорони праці, соціального страхування;

– самостійно розробляти та реалізовувати кадрову політику, створювати умови для підвищення кваліфікації працівників;

– здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством;

– забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України;

– інші зобов’язання, передбачені законодавством для закладів охорони здоров’я, а також для юридичних осіб, які за організаційно-правовою формою є комунальними унітарними некомерційними підприємствами.

 

 1. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

7.1. Органами управління Підприємства є Власник, Уповноважений орган управління, Керівник Підприємства та Наглядова Рада (у разі її утворення).

7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) здійснює керівник Підприємства – Директор, який призначається  Власником,  та діє на контрактній основі.

7.3.  Власник:

– визначає головні напрями діяльності Підприємства;

– затверджує Статут та зміни до нього;

– укладає та розриває контракт з керівником Підприємства;

– приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію Підприємства;

– затверджує фінансовий план Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;

– заслуховує щорічні звіти про діяльність Підприємства, у тому числі про виконання фінансового плану;

– здійснює контроль за ефективністю використання майна, яке закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;

– погоджує договори про спільну діяльність, згідно з якими використовується нерухоме майно, кредитні договори та договори застави;

– інші повноваження, передбачені законодавством.

7.4. Уповноважений орган управління:

– здійснює організаційно-методичне та галузеве управління Підприємством;

– здійснює контроль за ефективністю використання майна, яке закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;

– виконує обов’язки головного розпорядника коштів згідно бюджетного законодавства;

– у випадках, передбачених законодавством, укладає договір про медичне обслуговування населення за кошти, що виділяються з обласного бюджету;

– інформує Власника щодо порушення керівником умов контракту, вимог чинного законодавства або цього Статуту;

– погоджує проєкт Статуту Підприємства та зміни до нього;

– вживає заходи щодо розвитку міжнародного співробітництва Підприємства;

– інші повноваження, передбачені законодавством для місцевих органів виконавчої влади, що здійснюють галузеве управління.

7.5. Керівником  Підприємства є Директор, який:

7.5.1.   Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, правоохоронних та інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

7.5.2.   Організовує роботу Підприємства щодо основних напрямків діяльності, згідно з вимогами нормативно-правових актів.

7.5.3.   Представляє інтереси Підприємства на умовах самопредставництва юридичної особи в судах усіх інстанцій з усіма правами, які надано законом позивачу, відповідачу, третій особі, потерпілому, скаржнику, заявнику; має право користуватися усіма процесуальними правами, передбаченими чинним законодавством України; наділений правом звертатися до органів державної виконавчої служби та/або приватних виконавців з заявами про примусове виконання рішень судів та рішень інших органів (посадових осіб).

7.5.4.   Cамостійно визначає організаційну структуру Підприємства, відповідно до якої затверджує штатний розпис, який подає на погодження Уповноваженому органу управління, встановлює чисельність працівників.

7.5.5.   Визначає форми та системи оплати праці, зокрема схеми визначення розміру посадових окладів, встановлення посадових окладів, надбавок, доплат та підвищень, порядку і умов заохочення, у тому числі преміювання, розміру премій, інших винагород відповідно до чинного законодавства України та умов, передбачених колективним договором.

7.5.6.   Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, тощо, що стосуються діяльності Підприємства.

7.5.7.   Несе відповідальність за формування та виконання планів Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

7.5.8.   Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Організовує цільове та раціональне використання і збереження закріпленого за Підприємством майна.

7.5.9.   У межах своїх повноважень видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

7.5.10. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

7.5.11. Організовує ведення та своєчасну подачу фінансової та іншої звітності Підприємства.

7.5.12. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи всіх працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства.

7.5.13. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України;

7.5.14. Самостійно вирішує всі інші питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до повноважень Власника та Уповноваженого органу управління.

7.6.      У разі відсутності Керівника Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник керівника (заступник директора, медичний директор) чи інша особа згідно з посадовими обов’язками.

7.7.      Наглядова рада Підприємства (у разі її утворення) контролює та спрямовує діяльність керівника Підприємства. Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідації Наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів Наглядової ради затверджується рішенням Власника.

7.8.      З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності на Підприємстві створюється Спостережна Рада.

До Спостережної Ради обираються не більше 5 осіб, строком на 3 роки.

Спостережна рада Підприємства складається з:

– одного представника Власника  (уповноваженого ним органу);

– представників Уповноваженого органу управління;

– депутат обласної ради (за згодою);

– двоє представників громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я.

7.9.      При Підприємстві можуть також утворюватися опікунські ради, до складу яких (за їхньою згодою) можуть включатися благодійники, представники громадськості та громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, волонтери та інші. Рішення про створення опікунської ради та положення про неї затверджує керівник Підприємства.

7.10.    Керівник та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

 

 1. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

8.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, конференції трудового колективу (представники до конференції обираються на загальних зборах колективів структурних підрозділів), професійні спілки, якщо такі діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво. Представники первинної профспілкової організації, або у разі відсутності – уповноважені представники представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства. Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

Рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу повинні відповідати вимогам чинного законодавства.

8.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

8.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

8.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з Підприємством (роботодавцем) регулюються колективним договором.

8.5. Право укладання колективного договору надається Директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах трудового колективу не менш ніж один раз на рік.

8.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

8.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти медичної субвенції, обласного бюджету та/або кошти отримані в результаті господарської некомерційної діяльності.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення Керівника Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Власником, та колективним договором.

8.8. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових (робочих) інструкцій згідно з законодавством.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законом України, – за рішенням суду.

9.2. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або уповноваженим ним органом, у встановленому законом порядку.

9.3. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

9.4. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

9.5. У разі припинення діяльності Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), активи, що залишилися після задоволення претензій кредиторів, передаються одному або кільком неприбутковим закладам відповідного виду або зараховуються до доходу обласного бюджету.

9.6. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення запису про державну реєстрацію припинення Підприємства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

Т.в.о. директора                                                                        Сергій  НОВОСАД

ПІП:   Новосад Сергій Анатолійович
Дата народження: 10.10.1979р.
Адреса: м.Луцьк
E-mail: novosad@volynphc.org.ua
Посада: т.в.о. директора КП «Волинський обласний центр громадського здоров’я» Волинської обласної радиОсвіта та досвід роботи:1997-2003рр. – навчання у Львівському державному медичному університеті імені Данила Галицького  за спеціальністю „Лікувальна справа”.У 2003-2005роках проходив інтернатуру по хірургії на базі Волинської філії факультету післядипломної освіти ЛНМУ ім.Данила Галицького.З 2005 по 2011 роки працював на посаді лікаря-хірурга відділення інвазивних методів діагностики та лікування Волинської обласної дитячої клінічної лікарні ВОДТМО.З вересня 2011 року працював на посаді головного лікаря Волинського обласного центру здоров’я на підставі контракту. Пройшов спеціалізацію та отримав сертифікат спеціаліста по організації і управлінню охороною здоров’я. На даний час наявна вища категорія зі спеціальності  «Організація і управління охороною здоров’я».У 2017 році на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика пройшов ТУ «Управління якістю медичної допомоги».У 2018 році пройшов ТУ «Громадське здоров’я в Україні» на базі  Львівського НМУ ім.Данила Галицького.31 грудня 2019року отримав диплом магістра у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки за спеціальністю «Менеджмент».У 2019 році пройшов навчання з отриманням сертифікату на дистанційних курсах ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» за напрямком « Основи громадського здоров’я для фахівців»Загальний медичний та лікарський стаж – 16років.Стаж роботи за спеціальністю «Організація  і  управління охороноюздоров’я » – 8років.Член колегії Управління охорони здоров’я Волинської ОДА.Член Громадської ради при Луцькому міському голові.
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗМІР ВИНАГОРОДИ КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА

Умови матеріального забезпечення керівника підприємства передбачені контрактом укладеним між керівником та Органом управління майном. За виконання обов’язків, передбачених контрактом керівнику нараховується заробітна плата, виходячи із встановлених керівнику:

 • – посадового окладу з підвищенням за кваліфікаційну категорію;
 • – встановленої йому надбавки за медичний стаж;
 • – встановленої йому надбавки за складність, напруженість у роботі в розмірі 50% посадового окладу;
 • – поточного преміювання за виконання виробничих показників за умовами і в розмірах, передбачених положенням про преміювання працівників діючого колективного договору підприємства;
 • – одноразових грошових виплат (матеріальної допомоги на оздоровлення і т. п.) за умовами і в розмірах, передбачених діючим колективним договором для працівників підприємства.

Розмір сукупної грошової винагороди керівника підприємства за 2020 рік буде оприлюднено в річній декларації на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції у встановлені законодавством терміни.

 1. Несвоєчасне оновлення матеріально-технічної бази, низька мотивація персоналу, недостатність та несвоєчасність фінансування, недостатність кваліфікованих медичних кадрів може вплинути на неможливість здійснення передбаченої у Статуті діяльності у повному обсязі, що може призвести до втрати іміджу закладу.
 2. На тлі впровадження цифрових технологій (цифрової медицини) із застосуванням смартфонів, планшетів, комп’ютерів є ризик кібератак (програми- віруси, фішинг тощо), які можуть не лише призвести до негативних економічних наслідків, а й негативно вплинути на якість збору медичної статистичної інформації. Тому слід приділяти значну увагу шляхам подолання кіберзагроз, забезпеченню корпоративної безпеки.

Перелік майна, що перебуває на балансі підприємства

Перелік першого типу об’єктів оренди,які підлягають передачі в оренду на аукціоні

Адреса об’єкту Загальна площа, м кв Цільове використання
вул. Степана Бандери, 5, м.Луцьк, Волинська обл., 43025 2 Розміщення торговельного об’єкту, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

 

Перелік другого типу об’єктів оренди,які підлягають передачі в оренду без проведення аукціону

Адреса об’єкту Загальна площа, м кв Цільове використання
вул. Степана Бандери, 5, м.Луцьк, Волинська обл., 43025 241,8 Розміщення державної установи
ІНФОРМАЦІЯ

про операції та зобов’язання комунального підприємства з державним та/або місцевим бюджетом,
державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями,
включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові),
що виникають у результаті державно-приватного партнерства

Комунальне підприємство вчасно та в повному обсязі виконує зобов’язання по сплаті податків та зборів до місцевих бюджетів.

Протермінована заборгованість із сплати податків та зборів до бюджетів усіх рівнів відсутня.